Historia

Suomen Matkailijayhdistys perustettiin vuonna 1887. Sen alkutilannetta maassamme kuvasi järjestön 50-vuotisjulkaisu vuonna 1937 seuraavasti: "Kun Suomen suuriruhtinaanmaahan perustettiin matkailijayhdistys 1887, olivat olosuhteet matkailulle hyvin vähän edulliset. Matkailureittejä oli varsinaisesti vain yksi. Oulu oli suurin piirtein pohjoisin paikka, jonne matkailu ulottui, maaseudun majoitusolot olivat alkeelliset, matkaopaskirjallisuutta ei ollut lainkaan ja länsimaista tuleva ulkomainen matkailijaliikenne oli aivan mitätön."

Kansallisuusaatteen hengessä ensimmäisiin sääntöihin kirjoitettiin kauniisti toiminnan hyväksi linjaukseksi: "Yhdistys tahtoo sekä maan omissa asukkaissa että ulkomaalaisissa herättää mieltymystä matkustuksiin tässä maassa ja tehdä ne helpoiksi, laajentaakseen siten sen luonnon ja kansan tuntemista".

Suomen Matkailijayhdistys tuli aika pian tänne pohjoiseen Ouluunkin, kun vuonna 1895 perustettiin yhdistyksen Oulun paikallisosasto. Tämä tapahtuma on nykyisen Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistyksen alku. Niinpä yhdistyksemme vietti vuonna 1995 satavuotisjuhlaa. Vaikka asiakirjamateriaalia ei ole paljonkaan tallella, kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston vitriineihin saatiin esille toiminnan historiaa esitellyt näyttely. Ohjelmaan kuului myös tohtori Samuli Onnelan esitelmä pohjoisen varhaisista matkailijoista sekä vielä erillisessä tilaisuudessa toimittaja Seppo J. Partasen esitelmä Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaahankin liittyvästä kullankaivun historiasta.

Vuonna 1898 Oulun paikallisosasto aloitti koskiveneliikennekokeilun, joka vakiintui vuonna 1906 aikataulunmukaiseksi Suomen Matkailijayhdistyksen toiminnaksi. Sehän jatkui aina 1940-luvun puoliväliin, Oulujoen koskien patoamiseen asti. Koskiveneliikenteeseen liittyi myös vuodesta 1926 sen lähtöpaikassa Vaalassa hoidettavaksi otettu hotelli sekä linja-autoliikennettä reiteillä Oulu-Vaala ja Muhos-Oulu.

Oulun paikallisosaston sijaan tuli vuonna 1942 Suomen Matkailijayhdistyksen jäseneksi hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan Matkailijayhdistys. Koko järjestön nimeksi otettiin vuonna 1966 Suomen Matkailuliitto ja vuonna 2002 Pohjois-Pohjanmaan Matkailijayhdistyksestä tuli nykyinen oma itsenäisenä toimiva, rekisteröity Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry.

Yhdistyksen toimintaan on kuulunut sotien jälkeenkin alueen matkailun edistäminen aloittein ja olemalla mukana matkailumarkkinoinnissa mm. 1970-luvulla. Jo 1940-luvulla Pohjois-Pohjanmaan matkailuyhdistysläiset olivat mukana mm. Rokuan retkeily-, matkailu- ja liikuntakehittämistä viriteltäessä.

1980-luvulta lähtien yhdistys on keskittynyt jäsentoimintaan. On järjestetty yhdistyksen itse suunnittelemia oman alueen, kotimaan ja myös ulkomaan matkoja jäsenistölle. Ohjelmiin on kuulunut vierailut teattereihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä esitelmiä. Niistä on näillä yhdistyksen sivuilla erillinen luettelo.

Matti Rossi

↑ Alkuun

© Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry
Vapaa-ajan matkailua vuodesta 1895